Xtended Academy

We are driven by our vision

 

Xtended Academy

Take the chance to get a solid training while you work!

Apply to participate in the Xtended Academy – Xtended´s custom sales institute. Here you’ll get the opportunity to at various stages become a certified sales representative- You will grow as a person and become an attractive candidate in the job market.

You invest your time with us and we invest in your growth!

 

VÅR PROCESS

 

Personalutveckling är av största värde för oss

Vi sätter stort värde på vikten av att utveckla vår största tillgång, våra projektledare och varumärkesambassadörer. Vi har en egen Academy och en utbildningsansvarig som stadigt arbetar för att kompetensförbättra vår personal.

Utbildning & Utveckling

Löpande utbildning av projektledare och varumärkesambassadörer är avgörande för att säkerställa att vi ger personalen möjlighet att utveckla sin egen kompetens samtidigt som det ger dem trygghet i sitt arbete. Vi har tagit fram ett utvecklingsprogram som ger oss kompetens- och färdighetsstatus på alla medarbetare för att vi skall kunna säkerställa kvaliteten i varje uppdrag.

KundUpplevelseProgram  (KUP)

Vi vill att varje kampanj skall leverera bästa möjliga resultat för alla våra kunder. Med KUP har vi utvecklat ett arbetsätt som ger oss input från personal och kunder för att skapa en ram som kommunicerar hur man bäst att samarbeta med kunderna.

Medarbetarengagemang

Vi inser att marknaden inom bemanning är ständigt i förändring. Vi genomfört löpande medarbetarenkäter för att få feedback till att kunna förbättra oss som arbetsgivare. Vi vill förstå och förbättra relationen med vår personal för att kunna erbjuda rätt kompetens och personal till våra kunder.

Belöning & erkännande

Att säga "tack-bra jobb" är en stor del av det vi gör. Som en byrå som sätter stort värde på människor, är belöning och erkännande integrerad hur vi samarbeta med personalen. Vi arbetar löpande med incitamentprogram i våra uppdrag samt att vi premierar årligen vår personal vid våra Awardsparty.

 


XTENDED EVENT & STAFFING

The core of our business consists of the ability to see our client´s needs and develop creative solutions based on the costumer´s business objectives. For us, an event is a personal meeting where the goal is to create unique experiences, increased sales and build a brand. We are a full service agency with expertise in all areas and unique Brand Experience. Through the years, our event staffing has been so valued by our clients that we have a separate Staffing department as a result! We not only contract out our personnel to various events, but also to restaurants, stores, administrative positions and pure B2B sales associated assignments. Being a part of the SBX Group allows us to have a strong position in the industry. 

WHAT WE DO

Action Marketing
Event & Events & Experiences
Kickoff Events & Conferences
Conventions & Road Shows
Sampling & Promotions
Visual Merchandising
Launches & Grand Openings
Jubilees & Celebrations
Arenas & Sponsorships
Brand Experience
Event Staffing
Recruitment
Coaching
Xtended Academy
Mobile Catering
Contract Catering

 

CONTACT US

Xtended Event / Xtended Staffing

Gothenburg
Sofierogatan 3A, 412 51 Gothenburg

Stockholm
Vulcanusgatan 2, 113 21 Stockholm

Malmö
S:t Johannesgatan 2, 211 46 Malmö